Ring til os
50 13 14 15
Du er her:forside » Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper er arbejdsfri varme – gode for miljø og økonomi.

Et varmepumpeanlæg leverer den nemmeste, mest miljøvenlige og økonomiske varme der findes. En varmepumpe har så mange fordelagtige egenskaber, at den med rette kan kaldes markedets bedste opvarmningsmetode. Selv efter de seneste års fald i olieprisen er det ikke udsædvanligt at et skift fra oliefyr til væske til vand varmepumpe (jordvarme) eller luft til vand varmepumpe mere end halverer husstandens varmeudgifter. Selv hvis du fyrer med træpiller er der en mindre årlig besparelse i fyringsudgiften. Samtidig er et varmepumpeanlæg nemt at betjene, det passer sig selv og kører stort set uden at du skal foretage dig noget.

Hvorfor vælge en varmepumpe til opvarmning af boligen?

Varmepumpeanlæg udnytter vedvarende energi. Lige uden for din bolig findes store mængder af gratis varme, som bare venter på at blive udnyttet. Den kommer fra solen, der året rundt varmer vores omgivelser op. Både sommer og vinter holder jorden og luften på solvarmen og med en varmepumpe kan du effektivt udnytte den i din bolig. Varmepumpeanlægget omformer den solenergi, der er lagret i de øverste jordlag eller i udeluften, til varme ved et temperaturniveau, der kan anvendes til rum- og brugsvandsopvarmning.

Mark

Princip for varmepumper

Den solenergi, der er oplagret i jorden og luften har et temperaturniveau, der kun i begrænset omfang kan udnyttes til rum- og brugsvandsopvarmning. Ved at anvende en varmepumpe kan man omsætte denne energi til et højere temperaturniveau.
Varmepumpen er i princippet opbygget som et køleskab, hvor man blot udnytter den varme side. Varmen til varmepumpeanlægget hentes fra omgivelserne ved en lav temperatur og afgives til varmepumpens kølemiddel i fordamperen.

Varmepumpe effektfaktor

Uanset hvilken opvarmningsform man vælger, skal der tilføres energi, før systemet kan levere varme. Det afgørende er, hvor godt den tilførte energi udnyttes.
Et varmepumpeanlæg er mere end dobbelt så effektivt som et oliefyr eller tre gange så effektivt som almindelige el-radiatorer. For hver kWh varmepumpen bruger, får du mellem 3 og 4,5 kWh ud af det i form af varme – ja på de nyeste anlæg får du endda helt op til 5 gange igen. Det skyldes at varmepumpeanlægget ikke bruger el på selve opvarmningen – kun på at hente den gratis varme udenfor. Derfor kan en væske til vand varmepumpe (jordvarme) og enkelte luft-vand varmepumper være helt op til 75 procent billigere i drift end el-varme, godt 50 procent billigere end olie og 40 procent billigere end naturgas.

Interesseret i jordvarmeanlæg? gå til jordvarme

Interesseret i luft-vand varmepumpeanlæg? gå til luft-vand varmepumpe

Interesseret i luft-luft varmepumpeanlæg? gå til luft-luft varmepumpe

SCOP værdi? eller COP værdi? når du vælger varmepumpe.

At sammenligne varmepumpers effektivitet er ikke helt nemt. Tidligere blev varmepumpers effektivitet oplyst ud fra COP (Coefficient of Performance el. virkningsgrad). Problemet med COP værdien var at den blev målt ved en udetemperatur på + 7° C. Da der i Danmark ofte er lavere temperaturer hen over vinteren er COP derfor ikke retvisende. En varmepumpe der yder rigtigt meget ved + 7° C udetemperatur kan yde langt dårligere ved en lavere udetemperatur. Derfor er der indført en ny metode med gennemsnitsmålinger hen over året. Indikatoren for denne måling kaldes SCOP (Seasonal Coefficient of Performance el. årsvirkningsgrad). Med SCOP-værdien er det nemmere at vælge den varmepumpe, der set hen over hele året er den mest energieffektive.

Varmepumpe

Mark1

Energistyrelsens varmepumpeliste

På Energistyrelsens varmepumpeliste er alle varmepumper anført med SCOP værdien dels for gulvvarme og dels for radiatorvarme. På listen skal du indstille til den ydelse der passer overens med boligens varmetab/energibehov og der vises så de mest energieffektive anlæg i den givne størrelse varmepumpe. Endnu en fordel ved SCOP værdi er, at målingerne foretages af en såkaldt tredjepart. Det er dog fortsat producenterne der skal levere tallene, så der kan stadig ske fejl i opgørelserne. Fejl i installationen eller underdimensionerede anlæg tager SCOP-værdien selvsagt heller ikke højde for. Det er derfor fortsat vigtigt at vælge en leverandør, der har god erfaring dels i dimensionering af varmepumpens størrelse og dels i at installere varmepumpeanlæg. Det kan du f.eks. gøre ved at vælge en VE-installatør som samarbejdspartner.

Jordvarmepumpe i bryggers og kvinde med støvsuger

Miljøhensyn – værn om naturen med et varmepumpeanlæg

Når boligens varmeanlæg er en varmepumpe spares et sted mellem 50 – 75% på udledningen af CO2-udslippet i forhold til de mere traditionelle opvarmningsanlæg.
I stadig mere udbredt grad kommer el-produktionen fra vind- og vandkraft samt solenergi og på længere sigt vil også forskellige former for biomasse blive interessant som drivenergi. Et varmepumpeanlæg er allerede nu det mest miljørigtige valg og bliver kun mere og mere CO2 neutralt.

En varmepumpe er en økonomisk god investering

Også hvad angår driftssikkerhed og levetid er varmepumper et stærkt alternativ til oliefyr, naturgasfyr, træpillefyr og brændeovn.

Med et varmepumpeanlæg baseret på jord eller luft/vand bliver du selvforsynende med varme og varmt brugsvand. Slut med at bekymre sig om hvor meget olie, brænde eller træpiller der er tilbage. Slut med at skulle supplere det almindelige solvarmeanlæg med anden opvarmning i årets koldeste måneder. Et varmepumpeanlæg producerer varme og varmt brugsvand året rundt og kræver stort set ikke tilsyn. Et jordvarmeanlæg el. væske/vand varmepumpeanlæg har en anslået levetid på godt 20 år – vi skifter dog jævnligt jordvarmeanlæg ud, der har kørt i over 30 år. Et luft/vand varmepumpeanlæg har en anslået levetid på 15 år for udedelen og 20 år for indedelen og da varmepumperne typisk tjener sig ind på 6-10 år, er der tale om en særdeles god investering. Den gns. levetid for en kvalitets luft/luft varmepumpe er mellem 8 og 10 år.

Varmepumpeejere er el-varmekunder og får rabat.

Når du får installeret en luft til vand varmepumpe eller jordvarme som din primære varmekilde kan du, efter opdatering i BBR-registret, hos din elforsyning blive registreret som el-varmekunde og få rabat på 85,25 øre /kWh på den del af husstandens samlede årlige elforbrug, der overstiger 4000 kWh. Husk, at det i dag også er muligt at blive el-varmekunde, hvis varmepumpen installeres i et sommerhus.

Du skal huske at:

– oplyse kommunen om, at boligen nu opvarmes med varmepumpe og bede om at få det registreret i BBR-registeret, (ved jordvarme sker det i forbindelse med færdigmelding, men ved en luft til vand varmepumpe skal du selv sørge for at tage fat i kommunen).

– du selv skal ansøge elselskabet om at blive el-varmekunde, når det af boligens energioplysninger i BBR-registeret fremgår, at boligen opvarmes med ”varmepumpe/elektricitet”.

Forhør dig om aktuelle tilskud på din varmepumpeinstallation.

I forbindelse med installation af et varmepumpeanlæg er der som regel forskellige tilskud og ordninger, som du med fordel kan benytte dig af. Disse ændrer sig løbende og kan ofte være med til at gøre din investering endnu bedre. Vi har altid fingeren på pulsen, og du er velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder lige nu.

Færdig installation af jordvarme koster fra omkring kr. 135.000 til kr. 200.000 inkl. moms, og luft til vand varmepumper koster fra godt kr. 95.000 til kr. 150.000 inkl. moms. De lave driftsomkostninger giver store besparelser, der ofte gør tilbagebetalingsperioden meget kort.

Er du interesseret i at høre mere om varmepumper eller i at få et uforpligtende tilbud og en energiberegning, der viser din besparelse, så kontakt Fyns Varmepumpecenter. 
Læs mere om Fyns Varmepumpecenter»

Læs mere om jordvarmeanlæg

Læs mere om luft-vand varmepumper

Læs mere om luft-luft varmepumper