Ring til os
50 13 14 15
Du er her:forside » Spørgsmål om Varmepumper

Spørgsmål om Varmepumper

Fra oliefyr til varmepumpe

1. Hvor meget kan man spare ved at skifte fra oliefyr til varmepumpe?
2. Kan oliefyret kombineres med et varmepumpeanlæg?
3. Hvor meget fylder et varmepumpeanlæg i forhold til et oliefyr?
4. Hvor meget støjer et varmepumpeanlæg i forhold til et oliefyr?
5. Hvor tit skal der være lovpligtigt eftersyn af et varmepumpeanlæg?
6. Hvor lang levetid har et varmepumpeanlæg?
7. Hvor hurtigt tjener et varmepumpeanlæg sig selv ind?
8. Giver en varmepumpe lige så høj forsyningssikkerhed som et oliefyr?
9. Hvor meget CO2 afgiver et varmepumpeanlæg sammenlignet med et oliefyr?

Fra naturgas til varmepumpe

1. Hvor meget kan man spare ved at skifte fra naturgas til varmepumpe?
2. Kan man slippe for tilslutningsafgift til gasnettet, hvis man skifter til varmepumpe?
3. Kan naturgasfyret kombineres med et varmepumpeanlæg?
4. Hvor meget støjer et varmepumpeanlæg i forhold til et naturgasfyr?
5. Hvor tit skal der være lovpligtigt eftersyn af et varmepumpeanlæg?
6. Hvor lang levetid har et varmepumpeanlæg?
7. Giver en varmepumpe lige så høj forsyningssikkerhed som et naturgasfyr?
8. Hvor meget CO2 afgiver et varmepumpeanlæg sammenlignet med et naturgasfyr?

Fra pillefyr (biobrændsel) til varmepumpe

1. Er der en besparelse ved et skift fra biobrændsel – træpillefyr og brændefyr til varmepumpe?
2. Kan pillefyr eller brændefyr kombineres med en varmepumpe?
3. Hvor meget fylder et varmepumpeanlæg i forhold til et træpillefyr eller et brændefyr?
4. Hvor meget støjer et varmepumpeanlæg i forhold til et biobrændselsfyr
5. Hvad er fordelene ved at vælge en varmepumpe frem for et pillefyr eller brændefyr?

 

Fra elvarme til varmepumpe

1. Hvor meget kan man spare ved at skifte fra elvarme til en varmepumpe?
2. Skal man installere vandbåren varme for at få varmepumpe?
3. Er en varmepumpe mere miljøvenligt end elvarme?
4. Hvor lang levetid har et varmepumpeanlæg?

Fra fjernvarme til varmepumpe

1. Kan man skifte fjernvarmen ud med varmepumpe?
2. Hvor meget kan man spare ved at skifte til varmepumpe?

Svar på generelle spørgsmål


1. Hvordan kan et varmepumpeanlæg hente varme i haven om vinteren?

– Om vinteren er jorden naturligvis koldere end om sommeren. Men et varmepumpeanlæg forholder sig ikke til “varm” og “kold” på samme måde som mennesker. Det arbejder udelukkende med relative varmeforskelle. Det betyder, at der er lige så meget varme at hente fra -10 til 0 grader, som fra 10 til 20 grader. Først når udendørstemperaturen falder til under -15 grader supplerer anlægget sin varmeproduktion med direkte varme fra en el-patron. I Danmark er så streng frost dog begrænset til ganske få timer om året, hvis den overhovedet forekommer.


2. Hvad koster varmepumpedrift sammenlignet med andre opvarmningsmetoder?

– Når man skal lave en samlet vurdering af, hvad varmepumpedrift koster, er det en fordel at anskue sine varmeudgifter i to dele: Daglige driftsomkostninger og anlægsmæssige omkostninger.

I daglig drift er varmepumpe en af Danmarks absolut billigste opvarmningsmetoder. Varmen fra egen jord og fra luften er gratis, og varmepumpeanlægget bruger kun begrænsede ressourcer på at udnytte den.
På anlægssiden koster en varmepumpeinstallation til både varme og varmt vand mellem 85.000 og 200.000 kroner. Det vil sige 45 – 50.000 kroner mere end en komplet installation af et nyt oliefyr. Men fordi varmepumpeanlægget har betydeligt lavere løbende driftsomkostninger, tjener det som regel sig selv ind på under ti år. Som tommelfingerregel kan man sige, at en varmepumpe er op til 60 procent billigere end elvarme, mere end 50 procent billigere end oliefyr og 40 – 50 procent billigere end naturgasfyr. Et varmepumpeanlæg kan uden problemer konkurrere med traditionelle opvarmningsmetoder, selvom den nøjagtige besparelse kan variere fra installation til installation. Varmepumpeanlæggene er efterhånden så effektive at de i visse situationer er 10 – 30% billigere i drift end et (udtjent) træpillefyr.

Hvis man præcist vil vide, hvilken besparelse man skal forvente ved at skifte til varmepumpe, kan det anbefales at lade en af vores varmepumpekonsulenter kigge nærmere på forholdene. Besøget er gratis, og kan bestilles hos Fyns Varmepumpecenter, på tlf.: 50131415 eller mail: info@fynsnaturvarme.dk.


3. Kan man være sikker på, at varmepumpen fungerer stabilt?

– Mange års erfaring viser, at varmepumpeanlæg, der er tilpasset boligen, kører særdeles stabilt. Da de er eldrevne, er de godt beskyttet af den høje elforsyningssikkerhed i Danmark.
Alle vores vandbårne anlæg er udviklet og produceret af de bedste leverandører på området: Vølund Varmeteknik(Nibe), DVI, Danfoss, Samsung samt Bosch, der får anlæggene produceret i Sverige hos IVT, der er en del af Bosch koncernen. Omkring 95 procent af al svensk nybyggeri udstyres i dag med anlæg baseret på varmepumper. Det siger en hel del om teknikkens stabilitet. Vi kan uden tøven garantere, at varmepumper fungerer stabilt, miljøvenligt og billigt.


4. Varmepumper kører på el. Er det miljøvenligt?

– Ja. Direkte elvarme og varmepumpedrift har ikke ret meget med hinanden at gøre – ud over at begge opvarmningsteknikker er eldrevne. Men varmepumpeanlæg bruger ikke el på direkte produktion af varme, som en elradiator gør. Det anvender i stedet sit elforbrug på at indsamle gratis varme fra jorden eller luften udenfor. Derfor er det stort set kun anlæggets kompressor og cirkulationspumper, der bruger el. Elradiatorer giver 1kW varme for hver kW, de forbruger, mens for eksempel et jordvarmeanlæg eller en effektiv luft til vand varmepumpe på Fyn giver 3,5 – 5 kW pr. tilført kW. Varmepumpen er altså 3,5 – 5 gange mere effektiv end direkte elvarme.

Desuden er moderne elproduktion underlagt strenge krav til CO 2 – udledning og rensning af røg. Derfor er der miljømæssigt set store fordele ved at basere sit forbrug på el, der er centralt produceret – i højere og højere grad på biobrændselsfyrede kraftvarmeværker suppleret med sol- og vindkraft. Varmepumper er en af markedets absolut mest miljøvenlige opvarmningsmetoder.


5. Kan der installeres varmepumpe i alle slags boliger?

– Ja, vi tilbyder løsninger til alle typer boliger. Har man ikke plads til jordslanger på sin grund, kan et luft/vand baseret varmepumpeanlæg erstatte det gamle centralfyr. Er huset elopvarmet og uden vandbåren varmeinstallation, kan elvarmen delvis erstattes af en luft/luft varmepumpe. På den ene eller anden måde kan alle udnytte en varmepumpe.


6. Der blev installeret en del jordvarmeanlæg i 70’erne. Hvorfor har man ikke hørt mere til dem?

– Selve varmepumpeprincippet har været kendt i mange år, men moderne anlæg til private forbrugere er i dag langt mere effektive og gennemprøvede end tidligere. Blandt andet hvad angår kompressorer og kølemidler. Desuden skal varmepumpeanlæg dimensioneres, så det passer til boligens størrelse og stand. Såvel teknik som dimensionering er i dag særdeles velafprøvet. Såvel vi som vores leverandører bl.a.Vølund Varmeteknik, DVI, Danfoss og Bosch (IVT) , har alle mere end 30 års erfaring inden for varmepumpeteknologien. Der kører i øvrigt fortsat en del anlæg med godt 30 år på bagen. Det er dog klart at den ændrede teknologi gør, at det også giver en besparelse efterhånden som disse “gamle” anlæg udskiftes til nye.


7. Påvirker det haven, når man tager varme fra jorden?

– Nej, det gør det ikke. Når gravearbejdet/nedpløjningen af jordslangesystemet er overstået og haven atter ligner sig selv, vil der ikke være nogen forskel. Slangerne løber 80-100 centimeter under jordoverfladen. Man bør naturligvis være forsigtig med at grave så dybt i jorden.


8. Hvad sker der, hvis jordslangen bliver revet over, og væsken løber ud?

– Ingenting. En sikkerhedsanordning på anlægget sørger for, at der ikke kan løbe mere end tre liter ud, før anlægget stopper automatisk. Den væske, der cirkulerer i jordslangen, består af en ufarlig blanding af vand og almindelig ethanol (IPA-sprit). Bliver slangen for eksempel gravet over, sker der altså ikke noget ved, at væsken løber ud i jorden.


9. Kræver varmepumper nogen særlig vedligeholdelse?

– Nej. Anlægget er selvstyrende og holder hele tiden rede på, at alting kører, som det skal. Via et display eller opkobling til internettet kan man se anlæggets status og få oplysninger om, hvad det er i gang med. Sker der et trykfald i et af kredsløbene eller lignende, gør anlægget opmærksom på situationen via en fejlmeddelelse. Vi anbefaler, at man i løbet af det første halve år renser jordslangens filtre, da monteringen kan give lidt urenheder. Men derefter kører et varmepumpeanlæg år efter år uden at kræve nogen former for vedligeholdelse. I henhold til Arbejdstilsynets Kølebekendtgørelse skal varmepumpers kølekreds have et lovpligtigt årligt eftersyn. Eftersynet skal foretages af en sagkyndig (autoriseret) kølevirksomhed. I den nyeste jordvarme bekendtgørelse (i kraft april 2017) skal et jordvarmeanlæg have et eftersyn af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter 1 års drift.


10. Hvor lang tid tager det at installere et varmepumpeanlæg?

– Et varmepumpeanlæg kan installeres på helt ned til tre dage, inklusiv gravearbejde/nedpløjning af jordslangesystem. Hertil kommer en indkøringsperiode på to til fire uger, hvor anlægget finjusteres til optimal drift.

Fra oliefyr til varmepumpe


1. Hvor meget kan man spare ved at skifte fra oliefyr til varmepumpe?

– Besparelsen varierer fra bolig til bolig, men som tommelfingerregel kan et skifte fra oliefyr til varmepumpe sænke dine varmeudgifter med mere end 50 procent. En mere nøjagtig vurdering kræver, at vi ser nærmere på forholdene i din bolig. Du kan bestille et uforpligtende konsulentbesøg hos Fyns Varmepumpecenter på tlf.: 50131415 eller mail: info@fynsnaturvarme.dk.


2. Kan oliefyret kombineres med et varmepumpeanlæg?

– Ja, det kan det godt. Man kan vælge, at lade oliefyret blive stående som en backup til varmepumpeanlægget.


3. Hvor meget fylder et varmepumpeanlæg i forhold til et oliefyr?

– Et typisk jordvarmeanlæg eller indedelen til luft/vand varmepumper fylder cirka det samme som et køleskab. Dvs. 60x60x177 cm. Det er mindre end de fleste oliefyr. Desuden kræver en varmepumpe hverken tank eller skorsten. Til jordvarmeanlæg installeres tillige en bufferbeholder for at sikre færre start/stop på anlægget og en mere jævn fremløbstemperatur.


4. Hvor meget støjer et varmepumpeanlæg i forhold til et oliefyr?

Lydeffekten ligger alt efter størrelse mellem 44 og 49 dBa, hvilket er betydeligt lavere end et almindeligt oliefyr. I takt med at der kommer nye modeller af luft/vand varmepumper mindskes lydniveauet så de overholder de strenge krav, der er til støj i skel.


5. Hvor tit skal der være lovpligtigt eftersyn af et varmepumpeanlæg?

I henhold til Arbejdstilsynets Kølebekendtgørelse skal varmepumpers kølekreds have et lovpligtigt årligt eftersyn. Kommunerne forlanger et årligt eftersyn af jordslangesystemet ved jordvarme. Eftersynet skal foretages af en sagkyndig (autoriseret) kølevirksomhed. I den seneste jordvarmebekendtgørelse (i kraft april 2017) kræves der alene et eftersyn udført af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter 1. års drift. Eftersynet drejer sig primært om at få bekræftet, at der er væske nok i jordslangen – altså at varmeoptagersystemet er tæt. Disse eftersyn giver meget sjældent anledning til indgriben i anlæggets drift. Vi anbefaler, at man i løbet af det første halve år renser jordslangens filtre, da monteringen kan give lidt urenheder.


6. Hvor lang levetid har et varmepumpeanlæg?

– Et varmepumpeanlæg baseret på jord-/søvarme har en forventet leve tid på mindst 20 år. Selve jordslangesystemet er i princippet uforgængeligt og holder mindst 2-3 varmepumpeanlægs levetid. Et kvalitets luft/vand-baseret varmepumpeanlæg har en forventet levetid på mindst 15 år og mindre luft/luft baserede varmepumpeanlæg har en forventet levetid på 8 – 10 år – enkelte fungerer dog stadig fint efter mere end 12 års drift.


7. Hvor hurtigt tjener et varmepumpeanlæg sig selv ind?

– Selvom et varmepumpeanlæg til totalopvarmning koster en del mere i anskaffelse end et nyt oliefyr, kan det som regel tjene sig selv ind på mindre end ti år. I nogle tilfælde på blot fem til seks år. Det skyldes de meget lave driftsomkostninger.


8. Giver varmepumper lige så høj forsyningssikkerhed som et oliefyr?

– Et varmepumpeanlæg er lige så stabilt som husets elforsyning. Driftstop i varmepumpeanlæg forekommer kun meget sjældent. Derfor er et varmepumpeanlæg mindst lige så stabilt som et oliefyr – og man skal ikke huske at få bestilt olie.


9. Hvor meget CO2 afgiver et varmepumpeanlæg sammenlignet med et oliefyr?

– Cirka det halve. Ved at skifte til varmepumpe kan man altså nedbringe sin CO2-belastning af miljøet med omkring 50 procent.

Fra naturgas til varmepumpe


1. Hvor meget kan man spare ved at skifte fra naturgas til varmepumpe?

– Besparelsen varierer fra bolig til bolig, men som tommelfingerregel kan et skifte fra naturgas til varmepumpe sænke dine varmeudgifter med op til 40 procent. En mere nøjagtig vurdering kræver, at vi kigger nærmere på forholdene i din bolig. Du kan bestille et uforpligtende konsulentbesøg hos Fyns Varmepumpecenter på tlf.: 50131415 eller mail: info@fynsnaturvarme.dk.


2. Kan man slippe for tilslutningsafgift til gasnettet, hvis man skifter til varmepumpe?

Ved nybyggeri skal kommuner tilgodese alternative opvarmningsmetoder i forhold til tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Udskiftes et naturgasfyr til varmepumpe skal der oftest fortsat betales målerleje – evt. kan man anskaffe sig gaskomfur eller gastørretumbler, så man fortsat aftager naturgas.


3. Kan naturgasfyret kombineres med et varmepumpeanlæg?

– Ja. Man kan vælge, at lade naturgasfyret blive stående som en backup til varmepumpeanlægget.


4. Hvor meget støjer et varmepumpeanlæg i forhold til et naturgasfyr?

– Lydeffekten ligger alt efter størrelse på varmepumpe mellem 44 og 49 dBa og der er derfor ikke den store forskel.


5. Hvor tit skal der være lovpligtigt eftersyn af et varmepumpeanlæg?

I henhold til Arbejdstilsynets Kølebekendtgørelse skal varmepumpers kølekreds have et lovpligtigt årligt eftersyn. Kommunerne forlanger et årligt eftersyn af jordslangesystemet ved jordvarme. Eftersynet skal foretages af en sagkyndig (autoriseret) kølevirksomhed. I den seneste jordvarmebekendtgørelse (i kraft april 2017) kræves der alene et eftersyn udført af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter 1. års drift. Eftersynet drejer sig primært om at få bekræftet, at der er væske nok i jordslangen – altså at varmeoptagersystemet er tæt. Disse eftersyn giver meget sjældent anledning til indgriben i anlæggets drift. Vi anbefaler, at man i løbet af det første halve år renser jordslangens filtre, da monteringen kan give lidt urenheder.


6. Hvor lang levetid har et varmepumpeanlæg?

– Et varmepumpeanlæg baseret på jord-/søvarme har en forventet leve tid på mindst 20 år. Selve jordslangesystemet er i princippet uforgængeligt og holder mindst 2-3 varmepumpeanlægs levetid. Et kvalitets luft/vand-baseret varmepumpeanlæg har en forventet levetid på mindst 15 år og mindre luft/luft baserede varmepumpeanlæg har en forventet levetid på 8 – 12 år.


7. Giver varmepumpe lige så høj forsyningssikkerhed som et naturgasfyr?

– Et varmepumpeanlæg er lige så stabilt som husets elforsyning. Driftstop i varmepumpeanlæg forekommer kun meget sjældent. Derfor er et varmepumpeanlæg mindst lige så stabilt som et naturgasfyr.


8. Hvor meget CO2 afgiver et varmepumpeanlæg sammenlignet med et naturgasfyr?

– Ifølge tal fra Energistyrelsen kan man sænke boligens CO2-udslip med cirka 15 procent ved at skifte fra naturgas til varmepumpe.

Fra pillefyr (biobrændsel) til varmepumpe

1. Er der en besparelse ved et skift fra biobrændsel – træpillefyr og brændefyr til varmepumpe?

Der kan ofte spares mellem 10 og 30% på fyringsudgiften når der udskiftes et ældre træpillefyr til jordvarme eller luft-vand varmepumpe. Det afhænger både af hvor effektivt pillefyret er, hvor billigt man kan skaffe træpillerne og igen af boligens størrelse og stand. Tages investeringen med i overvejelserne er der sjældent økonomisk gevinst i et varmepumpeanlæg frem for et pillefyr og aldrig frem for et brændefyr.

2. Kan pillefyr eller brændefyr kombineres med en varmepumpe?

Jordvarme eller en luft-vand varmepumpe kan helt erstatte pille- eller brændefyret, men man kan vælge at bibeholde biobrændselsfyret som backup til varmepumpeanlægget.

En luft-luft varmepumpe anvendes som supplering og giver også en besparelse. Hvis der er el-vandvarmer eller brugsvandsvarmepumpe til produktion af det varme brugsvand kan den fyringsfri periode med pille- eller brændefyret forlænges mindst en måned i begge ender.

3. Hvor meget fylder et varmepumpeanlæg i forhold til et træpillefyr eller et brændefyr?

Et jordvarmeanlæg eller indedelen til en luft-vand varmepumpe fylder ca. det samme som et køleskab 60x60x177 cm og placeres mest optimalt inde i boligen (bryggers/fyrrum, kælder el. evt. teknikrum i garage) mens træpillefyr og brændefyr til trods for varmetab derved ofte er placeret i en bygning for sig, både af sikkerhedsmæssige grunde og p.g.a. snavs fra bl.a. støv og aske.

4. Hvor meget støjer et varmepumpeanlæg i forhold til et biobrændselsfyr?

I forhold til et træpillefyr er der mindre støj fra et varmepumpeanlæg, hvor lydeffekten alt efter størrelse ligger mellem 44 og 49 dBa. Ved luft-vand varmepumper står selve varmepumpen ude og der er krav til hvor meget varmepumpen må afgive af lyd i skel, hvorfor det løbende optimeres i de nye modeller af luft-vand varmepumper.

5. Hvad er fordelene ved at vælge en varmepumpe frem for et pillefyr eller brændefyr?

Du sparer arbejdet i det daglige til fyring, rensning og renholdelse i og omkring fyret og evt. træpillebeholder. Desuden er der miljøfordelen. Små decentrale biobrændselsfyr forurener forholdsvist meget mere end når der fyres med biobrændsel på kraftvarmeværkerne. Der er ingen lugtgener hverken for familien selv eller dens naboer.

Fra elvarme til varmepumpe


1. Hvor meget kan man spare ved at skifte fra elvarme til varmepumpe?

– Besparelsen varierer fra bolig til bolig, men som tommelfingerregel kan et skifte fra elvarme til varmepumpe sænke dine varmeudgifter med op til 60 procent. En mere nøjagtig vurdering kræver at vi kigger nærmere på forholdene i din bolig. Du kan bestille et uforpligtende konsulentbesøg hos Fyns Varmepumpecenter på tlf.: 50131415 eller mail: info@fynsnaturvarme.dk.


2. Skal man installere vandbåren varme for at få varmepumpe?

– Hvis varmepumpe skal være husets eneste varmekilde: Ja. Varmepumperne kan fungere som centralfyr, men for at få varmen rundt i huset, skal man have et vandbåret varmesystem. Hvis man ikke ønsker at installere vandbåren varme, kan man i stedet vælge at supplere elvarmen med en eller flere luft/luft baserede varmepumper. Hvis indedelen(e) sættes op i husets centrale rum kan de(t) erstatte/supplere de fleste elradiatorer. Varmepumpen producerer ikke alene varme til en langt billigere pris end almindelige el-radiatorer, men fordeler den også bedre og indeholder ofte effektive filtre, der samtidig renser luften, så indeklimaet forbedres. Har man en bolig hvor der f.eks. i stueetagen er gulvvarme eller vandbårne radiatorer og el-varme på 1. salen, så kan man vælge en kombineret løsning med én varmepumpe udedel hvortil der kan tilsluttes både vandbåren centralvarme og luft-luft baserede indedele til den del af boligen, hvor der kun er el-varme.


3. Er varmepumper mere miljøvenligt end elvarme?

– Ja, meget. Varmepumper udnytter deres elforbrug 3-5 gange bedre end el-radiatorer. Det betyder, at CO2-udledningen reduceres tilsvarende.


4. Hvor lang levetid har et varmepumpeanlæg?

– Et varmepumpeanlæg baseret på jord-/søvarme har en forventet leve tid på mindst 20 år. Selve jordslangesystemet er i princippet uforgængeligt og holder mindst 2-3 varmepumpeanlægs levetid. Et kvalitets luft/vand-baseret varmepumpeanlæg har en forventet levetid på mindst 15 år og mindre luft/luft baserede varmepumpeanlæg har en forventet levetid på 8 – 12 år.

Fra fjernvarme til varmepumpe

1. Kan jeg skifte fjernvarmen ud med varmepumpe?

– Man kan vælge mellem at skifte fjernvarmen ud eller kombinere den med varmepumpe. Hvis man ønsker at skifte sin fjernvarmetilslutning ud med et varmepumpeanlæg, skal man søge om tilladelse hos den pågældende kommune. Tilslutningspligten til fjernvarme for lavenergihuse vil sandsynligvis bortfalde, således at ejere af disse huse frit kan vælge varmepumpe frem for kollektiv varmeforsyning.

2. Hvor meget kan jeg spare ved at skifte til varmepumpe?

– Dette er individuelt, da priserne på fjernvarme varierer meget. Du kan bestille et uforpligtende konsulentbesøg hos Fyns Varmepumpecenter på tlf.: 50131415 eller mail: info@fynsnaturvarme.dk.

Kontakt Fyns Varmepumpecenter