Ring til os
50 13 14 15
Du er her:forside » Spørgsmål om jordvarme

Spørgsmål om jordvarme

1. Hvordan kan et jordvarmeanlæg hente varme i haven om vinteren?

– Om vinteren er jorden naturligvis koldere end om sommeren. Men et naturvarmeanlæg forholder sig ikke til “varm” og “kold” på samme måde som mennesker. Det arbejder udelukkende med relative varmeforskelle. Det betyder, at der er lige som meget varme at hente fra -10 til 0 grader, som fra 10 til 20 grader. Først når udendørstemperaturen falder til under -15 grader supplerer anlægget sin varmeproduktion med direkte varme fra en el-patron. I Danmark er så streng frost dog begrænset til ganske få timer om året, hvis den overhovedet forekommer.

2. Hvad koster jordvarme sammenlignet med mere andre opvarmningsmetoder?

– Når man skal lave en samlet vurdering af, hvad naturvarme koster, er det en fordel at anskue sine varmeudgifter i to dele: Daglige driftsomkostninger og anlægsmæssige omkostninger.
I daglig drift er jordvarme en af Danmarks absolut billigste opvarmningsmetoder. Varmen fra egen jord er gratis, og jordvarmeanlægget bruger kun begrænsede ressourcer på at udnytte den.
På anlægssiden koster en jordvarmeinstallation til både varme og varmt vand mellem 125.000 og 200.000 kroner. Det vil sige at en jordvarmeinstallation i indkøb er dyrere end installation af mere traditionelle varmeanlæg, men fordi jordvarmeanlægget har betydeligt lavere løbende driftsomkostninger, tjener det som regel sig selv ind på mellem seks til ti år.

3. Jordvarme kører på el. Er det miljøvenligt?

– Ja. Gammeldags elvarme og en jordvarmepumpe har ikke ret meget med hinanden at gøre – ud over at begge opvarmningsteknikker er eldrevne. Men et jordvarmeanlæg bruger ikke el på direkte produktion af varme, som en elradiator gør. Det anvender i stedet sit elforbrug på at indsamle gratis varme fra jorden udenfor. Derfor er det stort set kun anlæggets kompressor og cirkulationspumper, der bruger el. Elradiatorer giver 1 kW varme for hver kW, de forbrguer, mens et jordvarmeanlæg giver 3,5 – 4,5 kW per tilført kW. Naturvarmen er altså op til 4,5 gange mere effektiv end almindelig elvarme.

Desuden er moderne elproduktion underlagt strenge krav til CO 2-udledning og rensning af røg. Derfor er der miljømæssigt set store fordele ved at basere sit forbrug på el, der er centralt produceret. Jordvarme er en af markedets absolut mest miljøvenlige opvarmningsmetoder. Når du får installeret jordvarme kan du blive registreret som el-varmekunde hos din el-leverandør, hvilket betyder at du får rabat på den del af hustandens årlige el-forbrug, der overstiger 4000 kWh. Rabatten forventes at blive sat op hen over de næste år – frem til 2030.

4. Er der særlige krav til, hvor jordvarme kan installeres?

– Et jordvarmeanlæg kræver naturligvis nedgravning af et jordslangesystem. Til et almindeligt parcelhus nedgraves typisk fra 400 – 600 mtr. og det giver normalt ikke problemer med at få plads hertil. Større boliger kræver selvfølgelig også større jordslangesystem. Vi tilbyder nedpløjning af jordslangerne, der ikke belaster grunden nær så meget som ved sædvanlig nedgravning. En jordvarmeinstallation kræver en godkendelse fra kommunen, men såfremt der ikke er drikkevandsbrønde inden for 5 mtr. eller en vandværksboring inden for 50 mtr. fra det nedgravede slangesystem er det normalt kun en formsag. Jordvarme kræver et vandbårent varmesystem så der kan uden videre skiftes fra olie- eller gasfyr til jordvarme. Har man i forvejen el-varme kræver det foruden installation af jordvarmeanlægget en installation af et vandbårent centravarmeanlæg i form af et radiator- eller gulvvarmesystem.

5. Der blev installeret en del jordvarmeanlæg i 70’erne. Hvorfor har man ikke hørt mere til dem?

– Selve varmepumpeprincippet har været kendt i mange år, men moderne anlæg til private forbrugere er i dag langt mere effektive og gennemprøvede end tidligere. Blandt andet hvad angår kompressorer og kølemidler. Desuden skal jordvarmeanlæg dimensioneres, så det passer til boligens størrelse og stand. Såvel teknik som dimensionering er i dag særdeles velafprøvet. Såvel vi som vores leverandører bl.a. Vølund Varmeteknik, Bosch Climate og Danfoss har alle mere end 30 års erfaring inden for varmepumpeteknologien. Der kører iøvrigt fortsat en del anlæg med op til 30 år på bagen. Det er dog klart, at den ændrede teknologi gør, at det også giver en besparelse efterhånden som disse “gamle” anlæg udskiftes til nye.

6. Påvirker det haven, når man tager varme fra jorden?

– Nej, det gør det ikke. Når pløje- eller gravearbejdet er overstået og haven atter ligner sig selv, vil der ikke være nogen forskel. Slangerne løber 80-100 centimeter under jordoverfladen. Derfor bør man naturligvis være forsigtig med at grave så dybt i jorden.

7. Hvad sker der, hvis jordslangen bliver revet over, og væsken løber ud?

– Ingenting. En sikkerhedsanordning på anlægget sørger for at der ikke kan løbe mere end tre liter ud, før anlægget stopper automatisk. Den væske, der cirkulerer i jordslangen, består af en ufarlig blanding af vand og miljøvenligt IPA-sprit. Bliver slangen for eksempel gravet over, sker der altså ikke noget ved, at væsken løber ud i jorden.

8. Kræver jordvarme nogen særlig vedligeholdelse?

– Nej. Anlægget er selvstyrende og holder hele tiden rede på, at alting kører, som det skal. Via et display kan man se anlæggets status og få oplysninger om, hvad det er i gang med. Sker der et trykfald i et af kredsløbene eller lignende, gør anlægget opmærksom på situationen via en fejlmeddelelse. Vi anbefaler, at man i løbet af det første halve år renser jordslangens filtre, da monteringen kan give lidt urenheder. Men derefter kører et jordvarmeanlæg år efter år uden at kræve nogen former for vedligeholdelse. I henhold til Arbejdstilsynets Kølebekendtgørelse skal varmepumpers kølekreds have et lovpligtigt årligt eftersyn. Eftersynet skal foretages af en sagkyndig (autoriseret) kølevirksomhed. I den nyeste jordvarme bekendtgørelse (i kraft april 2017) skal et jordvarmeanlæg have et eftersyn af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter 1 års drift. Eftersynet drejer sig primært om at få bekræftet, at der er væske nok i jordslangen. Disse eftersyn giver meget sjældent anledning til indgriben i anlæggets drift.

9. Hvor lang tid tager det at installere et jordvarmeanlæg?

– Når først godkendelse fra kommunen foreligger kan et jordvarmeanlæg installeres på helt ned til tre dage, inklusiv pløje-/gravearbejde. Hertil kommer en indkøringsperiode på to til fire uger, hvor anlægget finjusteres til optimal drift.

10. Hvor meget kan man spare ved at skifte til jordvarme?

Som tommelfingerregel kan man sige, at jordvarmedrift er op til 60 procent billigere end elvarme, godt 50 procent billigere end oliefyr og 40 procent billigere end naturgasfyr. Et jordvarmeanlæg er klart billigere i drift end traditionelle opvarmningsmetoder, men den nøjagtige besparelse varierer naturligvis fra installation til installation.
Hvis man præcist vil vide, hvilken besparelse man skal forvente ved at skifte til jordvarme, kan det anbefales at lade en af vores naturvarmekonsulenter kigge nærmere på forholdene. Besøget er gratis, og kan bestilles hos Fyns Varmepumpecenter, på tlf.: 50131415 eller mail: info@fynsnaturvarme.dk. Brug evt. link nederst på siden.

11. Kan eksisterende varmeanlæg kombineres med et jordvarmeanlæg?

– Ja, det kan det godt. Man kan vælge, at lade sit olie-, naturgas- eller biobrændselsfyr blive stående som en backup til jordvarmeanlægget. Har man i forvejen solvarme kan det også med fordel samkøres med jordvarmeanlægget, så jordvarmen automatisk tager over når solvarmeanlægget ikke yder tilstrækkeligt. Det kan også installeres så solvarmen kan forvarme brinen og dermed gøre jordvarmeanlægget endnu mere rentabelt.

12. Hvor meget fylder et jordvarmeanlæg?

– Målene på et jordvarmeanlæg er typisk 60x60x177 cm. Det er mindre end f.eks. de fleste oliefyr. Desuden kræver jordvarme hverken tank eller skorsten, men for at sikre færre start/stop på jordvarmeanlægget og en mere jævn fremløbstemperatur monteres tillige en bufferbeholder.

13. Hvad er lydniveauet på et jordvarmeanlæg?

Lydeffekten ligger alt efter størrelse mellem 44 og 49 dBa, hvilket er betydeligt lavere end f.eks. et almindeligt oliefyr.

14. Hvor lang levetid har et jordvarmeanlæg?

– Et jordvarmeanlæg har en forventet levetid på mindst 20 år. Selve jordslangesystemet holder ca. en 2-3 jordvarmeanlægs levetid.

15. Hvor hurtigt tjener et jordvarmeanlæg sig selv ind?

– Selvom et jordvarmeanlæg koster noget mere i anskaffelse end et nyt olie- og naturgasfyr, kan det som regel tjene sig selv ind på mindre end ti år. I nogle tilfælde på blot fem til seks år. Det skyldes de meget lave driftsomkostninger. I forhold til træpillefyr går der nogle flere år, men her skal man også tænke tidsforbrug til drift af pillefyret ind.

Læs også om en luft til vand varmepumpe på Fyn
Kontakt Fyns Varmepumpecenter.