Ring til os
50 13 14 15
Du er her:forside » Solvarme

Solvarme

Solvarme fra Fyns Varmepumpecenter

Udnyt solvarmen optimalt

Med jordvarme eller varmepumpe udnyttes solens varme stråler allerede året og døgnet rundt i form af akkumuleret varme i jorden eller i luften. Når solen skinner er solvarme den optimale løsning til produktion af varmt brugsvand. Ved at kombinere jordvarme eller varmepumpe med solvarme udnyttes naturens ressourcer fuldt ud.

Solvarme sammen med jordvarme og luft-vand varmepumpe

Fyns Varmepumpecenter er VE-installatør i varmepumper og solvarme. Vi finder den mest optimale løsning på samkøring af solvarmeanlæg med jordvarme og luft-vand varmepumper, således jordvarmen eller varmepumpen først tager over og producerer varmt brugsvand når solvarmeanlægget ikke producerer tilstrækkeligt.
Sammen med jordvarme kan solvarmen installeres så den ud over at producere varmt brugsvand også fungerer som en “forvarmer” af brinen, hvilket øger varmeoptagelsen og dermed yderligere sænker fyringsudgiften.

Solvarme sammen med luft-luft varmepumpe

Solvarme er velegnet i kombination med en luft-luft varmepumpe i el-opvarmede boliger samt i klub- og fritidshuse. Dermed opnåes en energirigtig og økonomisk løsning til både opvarmning og produktion af det varme brugsvand – en løsning, der ellers kan være vanskelig at opnå, når der ikke er et vandbårent centralvarmeanlæg.

Kombineret sol- og brugsvandsvarmepumpe

Thermologic solbaseret thermodynamisk varmepumpe med alu/solpanel specielt udviklet til opvarmning af brugsvand. Specielt velegnet til dig, der fyrer med pillefyr eller oliefyr og som slukker for fyret en del af året og i stedet bruger El til produktion af varmt brugsvand. Det gælder også sommerhuse og helårsboliger, der har el-varme.

Den kombinerede sol- og brugsvandsvarmepumpe tilsluttes direkte på varmeanlæggets eksisterende varmtvandsbeholder og overflødiggør den dyre el-opvarmning. Alupanelet ophænges på tag, væg eller enddog loft – men har naturligvis størst effekt når panelet placeres et solrigt sted.

Thermologic-systemet udnytter temperaturforskelle og virker døgnet og året rundt. Enheden dækker varmtvandsforbruget 100 % og opvarmer vand til 55 gr. Ifølge regneeksempel fra den engelske producent kan der spares mere end 70% på opvarmning af varmt brugsvand.

 

Med Thermologic udnyttes alle fordelene fra varmepumpe- og solvarmeteknologien i ét produkt.

Få et tilbud på solvarme hos Fyns Varmepumpecenter.
Husk der er igen fradrag for arbejdslønnen ved etablering af solvarme jfr. den genindførte boligjobordning.

Læs mere om Fyns Varmepumpecenter her»

solvarme icon