Ring til os
50 13 14 15
Du er her:forside » Jordvarme

Jordvarme

Vi installerer jordvarmeanlæg på hele Fyn

Jordvarme – den billigste og mest miljøvenlige opvarmningsform

Jordvarme er akkumuleret solvarme og en effektiv og miljøvenlig opvarmningsmetode, og er samtidig en god økonomisk investering. Selv om der anvendes en mindre mængde strøm til at drive selve jordvarmeanlægget, som omdanner jordvarmen til energi, regnes jordvarme alligevel som en vedvarende energikilde og den nemmeste og billigste opvarmningsform uden for fjernvarmeområder.

Spar med jordvarme – det er en god investering

Med jordvarme halverer man sin varmeregning i forhold til gasfyr og oliefyr – selv med de lavere oliepriser. Også i forhold til træpiller er der besparelse i fyringsudgiften, når der installeres jordvarme. Da et jordvarmeanlæg har lang levetid (typisk +20 år) og det oftest tjener sig hjem i løbet af 6 – 10 år er en installation af jordvarme en rigitig god investering.

Jordvarme mindsker CO2-udslip

Det er ikke kun varmeregningen man nedsætter med jordvarme. Også miljøet og naturen spares. Når der anvendes jordvarme til opvarmning af boligen kan det samlede CO2 udslip mindskes med 50-75% i forhold til de mere traditionelle opvarmningsformer.

jordvarme

Fordele ved jordvarme

– Fyringsudgiften nedsættes betydeligt og selvom et jordvarmeanlæg er en stor investering tjener det sig typisk ind på mellem 6 og 10 år.

– Jordvarmeanlæg bruger strøm – men har typisk en årsvirkningsgrad på mellem 3,5 og 4,5 – enkelte anlæg endda på mere end 5.  Dvs. hver gang jordvarmepumpen bruger 1 kWh, så producerer / leverer den 5 kWh  tilbage.

– Et jordvarmeanlæg har lang levetid – typisk +20 år for jordvarmepumpen mens selve jordslangesystemet i princippet er uforgængeligt.

– Jordvarme er miljøvenlig varme, der nedsætter CO2-udslippet med 50-75% i forhold til de traditionelle fossile fyringsanlæg.

– Med jordvarme får man et nemt og meget støjsvagt varmeanlæg, der er næsten vedligeholdelsesfrit, bortset fra rensning af filter i pumpen samt kontrol af jordslangepressostat, hvilket en gang årligt foretages i forbindelse med det lovpligtige eftersyn.

Tilskudsordning, rabat på el og fradrag til jordvarme

Selvom der ikke er tilskud decideret målrettet til jordvarme og varmepumper f.eks. som tidligere “skrot dit oliefyr”, er der løbende forskellige tilskud og støtteordninger til installation af jordvarmeanlæg. Disse kan du med fordel benytte dig af.

Kontakt din godkendte VE-installatør og hør om aktuelle tilskud og støtteordninger.

Det kan være lidt af en jungle at gennemskue de forskellige tilskud og støtteordninger, der findes i det øjeblik, hvor du går med tanker om et nyt varmepumpeanlæg. Vi har altid et stort kendskab til hvad muligheder, der er og er også behjælpelig med eventuelle ansøgninger mv. Lad os derfor hjælpe dig med at få overblikket over mulige tilskud. Samtidig laver vi gerne en energiberegning på, hvordan dine varmeudgifter kommer til at se ud ved et skifte til en energirigtig varmepumpeløsning.

Jordvarmeejere er el-varmekunder og får rabat

Når du får installeret jordvarme som din primære varmekilde kan du, efter opdatering i BBR-registret, hos din elforsyning blive registreret som el-varmekunde og få rabat på 85,25 øre /kWh på den del af husstandens samlede elforbrug, der overstiger 4000 kWh.

Boligjobordning giver fradrag for etablering af jordvarme.

Med Boligjobordningen får du fradrag for arbejdslønnen ved installation af jordvarme. Ved jordvarme er der en høj andel arbejdsløn, idet der både er nedpløjning/nedgravning af jordslanger og selve installation af jordvarmepumpen.

Hvad består et jordvarmeanlæg af:

Et jordvarmeanlæg består af en slange, der graves eller pløjes ned i 80-100 cm dybde. Slangen fyldes med frostsikker væske bestående af 2/3-del vand blandet med 1/3-del miljøvenligt IPA-sprit, som opvarmes af den lagrede solenergi i jorden. Slangens længde varierer efter hvor stort energibehovet i boligen er, men der udlægges typisk mellem 400 meter og 900 meter for optimal varmeoptagelse, idet der også skal tages hensyn til jordens beskaffenhed. I fugtig jord er varmeoptagelsen bedst, mens der skal lidt mere jordslange til hvis der er lerjord eller sandet jord. Jordslangen forbindes med en varmepumpe, der typisk opsættes i bryggerset, kælderen eller fyrrum i garage. Varmepumpen omsætter jordvarmen ved lav temperatur til varme og varmt brugsvand ved høj temperatur.

Hvordan virker et jordvarmeanlæg:

Et jordvarmeanlæg optager energi fra jorden året rundt, selv i frostvejr, fordi der altid er varme i jorden, der igen får sin varme fra solen – dvs. et slags indirekte solvarmeanlæg. Jordvarmeanlæg virker dog også om vinteren i modsætning til almindelig solvarme og er i forhold til andre vedvarende energiformer ikke så afhængig af vejret.
Væsken i jordslangerne bliver varmet op af den omgivende jord. Herefter føres væsken gennem varmepumpen, hvor den afkøles 3-4 grader og derefter løber tilbage, hvor processen starter forfra.

Varmepumpen består af fire dele:

– En fordamper, der optager varmen
– En kompressor, der hæver temperaturen
– En kondensator, der afgiver varmen til brugsvand og gulv-/centralvarme
– En termoventil, der regulerer mængden af kølemiddel, der tilføres fordamperen.

Et jordvarmeanlæg har en elektronisk styring, der er i stand til at måle temperaturen udenfor og anlægget reguleres automatisk i forhold til udetemperaturen (vejrkompensering).

Eksempel på beregning.

Jordvarme

Jordvarme

Vølund jordvarmepumper. Vi kan anbefale jordvarmeanlæg fra Vølund, idet det er energieffektive varmepumper med høj ydelse og en god garantiordning. Læs mere her.

Andre gode mærker jordvarmeanlæg:  Bosch Compress, Danfoss DHP-H Opti (PRO+), Viessmann Vitocal og DVI VV.

Hvis du vil have hjælp til at vælge det mest optimale anlæg til din bolig så kontakt Fyns Varmepumpecenter.

Spørgsmål om jordvarme

Læs mere om Fyns Varmepumpecenter her»

Stemningsbillede