Godkendt som VE-installatørvirksomhed

Fyns Varmepumpecenter er af Energistyrelsen godkendt som VE-installatørvirksomhed inden for områderne solcelleanlæg, solvarmeanlæg, samt varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi. Vi gennemgår desuden uddannelsen til BedreBolig rådgiver.