Ring til os
62 61 50 69
Du er her:forside » Varmepumpeordning

Varmepumpeordning

VPO – Varmepumpeordningen – en garanti for kvalitet, der også sikrer mod tab

Benyt en installatør der er med i Varmepumpeordningen

Som køber af et varmepumpeanlæg er det vigtigt at sikre sig at anlægget er af en god kvalitet – både med hensyn til selve varmepumpen, dimensioneringen og installationen.
For at sikre sig dette bedst muligt, er der to forhold som stærkt må anbefales opfyldt. Dels bør varmepumpen være energieffektiv, miljøvenlig og opfylde gældende normer, standarder og dokumentationskrav og dels skal installatøren være tilsluttet varmepumpeordningen.
Gå ind på VPO-ordningen hvor der også findes en medlemsliste.

Varmepumpeordningens garantiordning

VPO garanti dækker udbedring, hvis der på en installation opstår ydelsesmæssige problemer, som kan relateres til installatørens dimensionering og installation efter VarmePumpeOrdningens kravspecifikationer.

I så fald dækker  VPO garantien omkostningerne ved udbedring af fejlen.

Vælg en varmepumpe fra Energistyrelsens varmepumpeliste

Det anbefales, at der vælges godkendte varmepumper, der figurerer på denne varmepumpeliste. Varmepumperne på listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium. Find de bedste varmepumper på det danske marked: Energistyrelsens varmepumpeliste

Vælg en installatør, der er med i VPO varmepumpeordningen

For at få det størst mulige udbytte af en varmepumpe er det vigtigt at den har den rette størrelse samt at den er installeret korrekt. For at sikre dette er der i 1994 indført en varmepumpeordning, hvor Fyns Varmepumpecenter har været medlem helt fra opstart af ordningen.

For at blive optaget i ordningen skal varmepumpeinstallatørfirmaet benytte et kvalitetsstyringssystem. Fyns Varmepumpecenter er ISO 9001:2015 certificeret.
Og de installatører der udfører installationerne skal have et varmepumpebevis. Et varmepumpebevis opnås ved at installatøren deltager i de krævede kurser og består de dertil knyttede prøver.

Ved at anvende de godkendte anlæg og uddannede montører fra ordningen opnår man sikkerhed for, at anlægget er i orden og korrekt dimensioneret og installeret.

VPO Logo